HOMESAMEN VLIERDENDORPSGIDSHET TROMMELTJEAGENDACONTACT

openbare vergadering Dorpsraad

Dorpsraad Vlierden nodigt U uit voor de openbare jaarvergadering

3 april 2014                  Aanvang: 20.00 uur              't Huis Vlierden

Graag zou de Dorpsraad U informeren en met U van gedachten wisselen over de onderstaande onderwerpen:

Jaarvergadering

Opening

Samenvatting verslag van vorige jaarvergadering 20 maart 2013

Jaarverslag 2013 en werkplan 2014 ( zie achterzijde van deze brief )

Financieel jaarverslag 2012

Kascontrole commissie

Pauze

Overige agenda punten

 

·  Afronding van het IDOP project met toespraak door Johan van Doornmalen          (projectleider IDOP's  - Provincie Noord-Brabant)

·  Kort verslag van de stand van zaken in parochie fusieproces en de plannen en              verwachtingen voor onze geloofsgemeenschap naar de toekomst toe door Karel            Koolen

·  Uitleg over tweede CPO initiatief door Will Tielemans  (werkgroep CPO) en
   Sanne van Paassen  (kopersgroep).

·  Oriëntatie (wijzigingen) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en onderzoek        naar  behoefte en noodzaak dagopvang voor ouderen in het 't Huis Vlierden.

·  Toekomst, inhoud en functie van de Dorpsraad

·  Afscheid Marco van der Sterre als voorzitter en lid van de Dorpsraad

Rondvraag

Sluiting

Maar natuurlijk willen we ook graag van U horen wat de Dorpsraad
kan doen om de belangen van Vlierden en haar inwoners
zo goed mogelijk te behartigen bij de Overheid.

U blijft op de hoogte via www.dorpsraadvlierden.nl

JAARVERSLAG 2013 EN WERKPLAN 2014 DORPSRAAD VLIERDEN                                                                                   Vlierden, 24 maart 2014

 

De Dorpsraad Vlierden had in 2013 de volgende samenstelling: Marco van der Sterre (voorzitter), Marie-José Maas (penningmeester), Arno Beijers (secretaris) en de leden Wendy Swinkels, Esther Merkx, Janny Blaas en Conny Raasveldt.

In 2013 is Gerard Vanlier gestopt en is Esther Merkx bij de dorpsraad gekomen. Na de jaarvergadering stopt Marco van der Sterre als voorzitter en lid van de Dorpsraad. Komend jaar zal de dorpsraad zich beraden wat de inhoud en functie van de Dorpsraad is of zou moeten zijn.

 

De Dorpsraad biedt aan iedere bewoner de mogelijkheid zich met de leefbaarheid van het dorp bezig te houden.

Dit wordt gedaan door de belangen van het dorp, gezamenlijk bij een andere partij kenbaar te maken. De Dorpsraad houdt

zich bezig met een groot aantal onderwerpen die de leefbaarheid van Vlierden bepalen. Voor dit werk kunnen we nog extra

mensen gebruiken. Indien interesse geef je op bij een van de dorpsraadleden en/of bezoek één van onze vergaderingen.

In 2013 waren er naast de openbare jaarvergadering 5 bestuursvergaderingen. De openbare vergadering werd door

c.a. 40 belangstellende bezocht. De bestuursvergaderingen van de Dorpsraad kunnen worden bijgewoond door enkele

adviseurs: Vlierdense gemeenteraadsleden (in 2013 waren dat Will Tielemans en Willeke van Rooij) en op verzoek

Juul Swinkels (Stichting Welzijn Deurne) en Bert ter Voert (Politie Zuid-Oost Brabant).

De Dorpsraad is actief op de onderwerpen: Zorg, Welzijn en Wmo, Verkeer, Buitengebied, Openbare Ruimte, Wonen, Werken en Jeugd. Daarnaast zijn dorpsraadleden actief in de werkgroepen zoals Info groep IDOP Vlierden, GSM-mast,
Jeugd en Kalender. Ook nemen zij deel aan gemeentelijke en provinciale klankbordgroepen om uw belangen te behartigen.

 

ACTIVITEITEN 2013 / WERKPLAN 2014:

·         Op 20 maart 2013 was de openbare jaarvergadering van de Dorpsraad hierin is het jaarverslag 2012 cq. werkplan 2013 doorgenomen en het financieel jaarverslag over 2012. Verder is er een toelichting gegeven betreffende de stand van zaken MFA, uitleg initiatief collectief collecteren voor landelijke goede doelen, voorlichting inbraakpreventie en brandpreventie (“Brand” veilig leven), update jaarlijkse dorpskalender en de laatste stand van zaken met betrekking tot de telefoonmast en Ommetjes Vlierden.

·         Project ommetjes Vlierden heeft in samenwerking met betrokken instanties zoals gemeente, VVV en Brabants landschap in 2013 vervolg gekregen. De Ommetjes Vlierden met routefolders zijn gereed. Van de folders zijn er c.a. 500 bij de bewoners van Vlierden bezorgd. De resterende folders worden naast de VVV op enkele verkooppunten in Vlierden en Deurne te koop aangeboden. Momenteel wordt er door vrijwilligers op enkele plaatsen naast de routes beplanting geplaatst en komt er een informatiebordje bij het Brandsmabos. Door enkele vrijwilligers zal de beplanting nog voor een bepaalde periode onderhouden gaan worden.

·         Dorpsraad ondersteund de initiatieven: collectief collecteren voor landelijke goede doelen in Vlierden, Oranjevereniging, initiatief tweede CPO project, geboortelepeltjes, opening van de kermis en Vetrigames.

·         Namens de dorpsraad zijn er in 2013 enkele bijeenkomsten bijgewoond: het dorps- en wijkradenoverleg, klankbordgroep N-279 Zuid, inrichting van de MFA, bijeenkomst CDA en overleg VVD met het oog op de verkiezingen.

·         Op 18 april is er een AED beginners / herhalingscursus met  8 deelnemers geweest. De tweede geplande bijeenkomst is wegens gebrek aan belangstelling niet doorgegaan. Komend jaar zal er wederom een cursus gepland worden. Momenteel  wordt er een foldertje gemaakt met informatie (voor Vlierden).
Deze informatie zal tevens op de site van de dorpsraad gezet worden.

·         Verzoek extra Hondenuitlaat - voorzieningen in dorpskern.

·         Oriëntatie (wijzigingen) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en zelfstandige zorginitiatieven in dorpskernen. Met name peiling behoefte en noodzaak dagopvang voor ouderen in het ‘t Huis Vlierden.

·         KPN heeft zich vooralsnog teruggetrokken als provider voor de GSM mast.
Een werkgroep (3 personen) blijft zich sterk maken voor de plaatsing van een GSM-mast in Vlierden.

·         De dorpsraad mag namens gemeente Deurne kleinschalige evenementensubsidie besteden aan evenementen,

mitst deze voldoen aan door de gemeente opgenomen criteria. De gemeente heeft hiervoor per gebied een budget

beschikbaar gesteld. Zowel rechtspersonen als niet- rechtspersonen die een evenement in Vlierden willen organiseren

dienen zich in dat geval voor een bijdrage te wenden tot de dorpsraad.

·         Planning breed jeugdoverleg van werkgroep jeugd met SWD, verenigingen en basisschool.

·         Planning Kinderactiviteitenmiddag (werkgroep jeugd). Hiervoor zijn ze nog op zoek naar enthousiaste begeleiders.

·         Aandacht voor woningkwaliteit 12 seniorenwoningen Keesomstraat – Einsteinstraat.

·         Ook voor 2015 zal wederom een dorpskalender worden gemaakt. Inmiddels is door diverse inwoners van Vlierden

voldoende geld overgemaakt om de onkosten van de komende kalender te kunnen betalen.

·         Het laatste nieuws en informatie van de gemeenschap en de dorpsagenda vindt je op de website van de dorpsraad.

Artikelen hiervoor kunnen via de contactlink worden aangeleverd. Op de site is eveneens een kalender opgenomen
waarop iedereen, onder bepaalde voorwaarden, activiteiten kan plaatsen. www.dorpsraadvlierden.nl

 

 


Bronvermelding: dorpsraad

Overige Nieuws

UPDATE BOUWEN OP 'T JEUGDVELD (CPO VLIERDEN ZUID)
23-09-2020
 
Bouwen op 't Jeugdveld (CPO Vlierden Zuid)
06-05-2020
 
Vignet gezonde school voor De Wegwijzer
27-02-2020
 
Koninklijke onderscheiding voor Rob van den Heuvel
20-01-2020
 
Honderd jaar muziek in Vlierden
17-01-2020
 
Vlierden maakt zich op voor eeuwfeest Fanfare Wilhelmina
16-01-2020
 
Kermis in Vlierden moet weer een dorpsfeest worden
15-01-2020
 
Prins Carlo I bij De Dorstvlegels
16-12-2019
 
Herdenkingstegel 75 jaar bevrijding
13-12-2019
 
Ophaalactie blad zaterdag 23 november a.s.
14-11-2019
 
Gezellig én gezond wandelen in Vlierden
01-11-2019
 
Roompot, Samen Vlierden en gemeente Deurne sluiten driepartijenovereenkomst Bospark De Bikkels
21-08-2019
 
Natuurorganisaties tegen begraafplaats Vlierden
02-08-2019
 
Johan van Cuijk de nieuwe koning van het Vlierdense Gilde
30-05-2019
 
Rick Damen en Willem Bankers Broederschapsdragers
26-05-2019
 
Roadshow Clubkascampagne gaat van start
17-05-2019
 
Die Vlierländer Musikanten presenteren CD
12-05-2019
 
Kapel Vlierden viert met cd 70ste verjaardag
08-05-2019
 
Zonder Vlierden had het leven van Bianca er heel anders uit gezien: 'Ik ben iedereen heel dankbaar'
08-05-2019
 
Koningsdag rond jarige molen
28-04-2019
 
Slecht weer kan pret niet drukken op dubbel feest in Vlierden
27-04-2019
 
Aangepast programma festiviteiten rondom 175 jaar Molen Johanna-Elisabeth en Koningsdag
25-04-2019
 
Viering 175 jaar molen Johanna-Elisabeth en Koningsdag
23-04-2019
 
Leo van Asten koning en keizer
09-04-2019
 
Rabobank Clubkas Campagne
09-04-2019
 
Mogelijk toch arbeidsmigranten op de Bikkels in Vlierden
04-04-2019
 
Bas Leesberg nieuwe correspondent Vlierden
02-04-2019
 
Week van de psychiatrie in Vlierden
29-03-2019
 
Kaviaar Speciaal door 't VAT
26-03-2019
 
Piet Schellens Dorstvlegel van het Jaar
02-03-2019
 
Vlierden in actie voor Bianca
27-12-2018
 
Afvaldump in Vlierdense bossen
26-12-2018
 
Bospark de Bikkels stopt met verhuur huisjes
20-12-2018
 
Rik Mennen is prins bij De Dorstvlegels
15-12-2018
 
START WONINGBOUW KEESOMSTRAAT VLIERDEN
21-11-2018
 
Politiek Deurne ziet geen brood in opvang op vakantiepark
26-10-2018
 
Meer dan zesduizend euro ingezameld tijdens "Slag om Vlierden"
22-10-2018
 
Benefietavond De Slag om Vlierden
27-09-2018
 
Sander Leesberg Vrijwilliger van het Jaar
10-09-2018
 
Geslaagde kofferbakverkoop / Verbroederingsschieten
09-09-2018
 
Deurne zegt nee tegen arbeidsmigranten op De Bikkels
12-07-2018
 
Nostalgische oogstdag bij de molen
12-07-2018
 
Vlierdense club fietst Pieterpad in 1 dag
05-07-2018
 
Vlierdense muzikanten knappen kiosk op
01-06-2018
 
Korenveld met klaprozen lust voor het oog
31-05-2018
 
Vlierden kermis
09-05-2018
 
Lintje voor Harrie van Otterdijk
26-04-2018
 
Rabobank Clubkas Campagne
10-04-2018
 
Inventarisatie woonwensen t.b.v. bouwproject
05-04-2018
 
Onderscheiding Rob van den Heuvel
12-02-2018
 
Samen Vlierden is geen gewone dorpsraad, maar een dorpsraad 2.0
12-02-2018
 
Deurne Alert! borden in Vlierden
01-02-2018
 
Diamanten priesterfeest Piet Schellens
14-12-2017
 
Corné van den Heuvel prins in Vlierden
10-12-2017
 
Openbaar verlichtingsplan voor Vlierden vastgesteld
08-12-2017
 
Toekomstplannen Bospark de Bikkels - update 17.11.2017
17-11-2017
 
Nieuwbouw in Vlierden
13-11-2017
 
Ophaalactie blad van eigen én gemeentelijke bomen
10-11-2017
 
Koninklijke onderscheiding musicus Martien Maas
04-11-2017
 
Toekomstplannen Bospark de Bikkels
02-11-2017
 
Alle remmen los! - BZB & Fanfare Wilhelmina Vlierden
25-10-2017
 
Show Enjoy it All in Vlierden
02-10-2017
 
Ouderwets ploegwerk in Vlierden
29-09-2017
 
Kruising Vlierden aangepakt
12-09-2017
 
Rian van Dijk is Vrijwilliger van het Jaar
11-09-2017
 
Gewijzigde beschikbaarheid geldautomaat St. Jozefparochie
01-09-2017
 
Tour de Boer
20-06-2017
 
Dekenverkiezing gilde St. Willibrordus
29-05-2017
 
Jubilarissen fanfare Vlierden
24-05-2017
 
Kermis Vlierden met terras en veel muziek
23-05-2017
 
Inloopbijeenkomst over plannen N279
19-05-2017
 
Verenigingen halen Clubkas-geld op
08-05-2017
 
Verlaat lintje voor Jan-Wim van Bree
28-04-2017
 
Koningsdag Vlierden
27-04-2017
 
Super Kievitten naar landelijke scoutingwedstrijd
25-04-2017
 
Proef uitschakelen lichtmasten
05-04-2017
 
Rabobank Clubkas Campagne 2017
04-04-2017
 
Perkplantenverkoop DOT
02-04-2017
 
Film: Heel ons Dorp 2.0
29-03-2017
 
Humor met zeven vrouwen in Vlierden
13-03-2017
 
Informatieavond projectgroep Openbare verlichting
22-02-2017
 
Vlierden kan vanaf nu ook binnen bellen en appen
31-01-2017
 
Rhythm in the House 2.0 trekt volle zaal
29-01-2017
 
Rhythm in the House 2.0
25-01-2017
 
Einde twist over oud papier
29-12-2016
 
Mario Plugers nieuwe trainer SPV Vlierden
28-12-2016
 
Frans Fransen - Prins in Vlierden
11-12-2016
 
Jubilarissen kerkkoor Vlierden
28-11-2016
 
SPV-trainer André Klaassen stopt
17-11-2016
 
Rabobank Clubkas Campagne 2016
10-11-2016
 
Vlierden krijgt eigen gsm-mast
18-10-2016
 
Michiel Eijsbouts slimste mens van Vlierden
09-10-2016
 
Vrijwilliger van het jaar
05-09-2016
 
Vijftig jaar veteranen SPV
31-08-2016
 
Perkplanten verkoop
15-04-2016
 
Buurkracht
15-03-2016
 
verslag jaarvergadering dorpsraad
10-06-2015
 
Bestuur Dorpsraad treed af.
02-06-2015
 
Eduard Kuijpers ontvangt lintje
23-04-2015
 
Hans van Huisseling ‘de Slimste mens van Vlierden’
26-01-2015
 
DE SLIMSTE MENS VAN VLIERDEN
20-01-2015
 
Inventarisatie woonbehoefte Vlierden
17-06-2014
 
notulen jaarvergadering
25-05-2014
 
Regionale Scouting Wedstrijden (R.S.W.)
13-04-2014
 
openbare vergadering Dorpsraad
25-03-2014
 
dorpsraad kalender en activiteiten
08-12-2013
 
Nog geen GSM mast in Vlierden
22-10-2013
 
De jeugd wil in Vlierden bouwen
11-10-2013
 
OPENING MFA `t HUIS VLIERDEN
03-09-2013
 
Scouting wedstrijd
20-05-2013
 
Scouting Vlierden haalt 1e prijs
07-04-2013
 
aan de bewoners van Vlierden
02-04-2013
 
Vlierden Onder Ons
27-03-2013
 
Openbare jaarvergadering Dorpsraad
18-03-2013
 
Gemeente is gestart met asbestsanering en sloop hal Waagweg
12-03-2013
 
resultaten boekenbeurs
08-03-2013
 
BOEKENBEURS 3 MAART
26-02-2013
 
Korfalsters DOT kampioen
24-02-2013
 
Vetlirre Medaillie voor Erik en Fer van Otterdijk
08-02-2013
 
DMG organiseert carnavalskraker 2013 van Groot Deurne
31-01-2013
 
Uitslag enquête kinderactiviteiten groep 1 tm 8
16-12-2012
 
Sanering gebouwen aan Waagweg Vlierden
09-12-2012
 
Open Dag - MFA GAAT NIET DOOR
05-12-2012
 
Dorpsraadkalender 2013-2014
27-11-2012
 
Vlierdense ondernemers op de website
21-11-2012
 
Eerste Steen MFA
11-10-2012
 
Pluktuin Lente me
08-10-2012
 
uitvoering toneel vereniging t VATje
02-10-2012
 
Ludieke donateursactie van de Fanfare
15-09-2012
 
Kern met Pit
04-09-2012
 
Buttons raden
28-08-2012
 
Fancy fair basisschool
16-08-2012
 
Bouw MFA gestart
08-07-2012
 
START BOUW MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE (MFA)
25-06-2012
 
HooimEID concert van koor to Enjoy
04-06-2012
 
ELE Ralley in Vlierden
29-05-2012
 
Foto's Vetrigames
21-05-2012
 
behoud JAV gebouw in commissie vergadering
17-05-2012
 
Deelnemers gezocht voor de VETRIGAMES
13-05-2012
 
Perkplanten verkoop t.b.v DOT.
26-04-2012
 
Activiteiten-Wandeltocht met Koninginnedag in Vlierden
24-04-2012
 
Cursus Reanimatie / AED
23-04-2012
 
Jaarvergadering Dorpsraad
16-04-2012
 
opendag oorlogsmuseum oorlog & Co
02-04-2012
 
thuisadministatie ouderen Deurne
29-03-2012
 
Potgrond actie SPV Vlierden
07-03-2012
 
Inloop avond Carin Nooijen ( advertentie )
01-03-2012
 
Vlierden.... goed bekeken ( deel 2 )
14-02-2012
 
Vlierden… goed bekeken!
29-01-2012
 
“Huiss concert Hayward Williams zondag 5 februari 16,00 uur.
28-01-2012
 
Rhythm in the House
27-01-2012
 
klankbordgroep Noordoostcorridor N279-zuid
24-01-2012
 
voorrangsborden bij wegversmallingen
18-01-2012
 
Openingsmanifestatie rond nieuw radiostation op 22 januari 2012
15-01-2012
 
Kerstboomverbranding door scouting
10-01-2012
 
LAN party voor de jeugd
18-12-2011
 
Gladheid bestrijding / strooiroute
12-12-2011
 
Nieuwe prins voor Vlierden
10-12-2011
 
Oplossing scouting Vlierden ver weg
06-12-2011
 
Bericht van de gemeente
04-12-2011
 
Stichting 't Huis krijgt bouwheerschap MFA Vlierden
02-12-2011
 
Stichting 't Huis krijgt bouwheerschap MFA Vlierden
01-12-2011
 
Deurne Media Groep presenteert zich aan de verenigingen
30-11-2011
 
Sinterklaas in Vlierden
27-11-2011
 
Intocht Sinterklaas
20-11-2011
 
Intocht Sinterklaas
08-11-2011
 
Deurne gaat voor minder afval
30-10-2011
 
Muzikaal hoogstandje in 't Huis
29-10-2011
 
Met de OV chipkaart in de buurtbus
26-10-2011
 
Open dag bij Carin's bloemen
25-10-2011
 
Bericht van de gemeente Deurne
23-10-2011
 
Nieuwe voorzitter voor dorpsraad
20-10-2011
 
Openbare vergadering Dorpsraad Vlierden
17-10-2011
 
Bod voor Dot groot succes voor de vereniging
15-10-2011
 
Diensten veiling korfbal vereniging DOT
08-10-2011
 
informatie over de website
05-10-2011
 
Vernieuwde website voor Vlierden
25-09-2011
 
Ontwerp & Realisatie: Regenmakers Reclamestudio
DownloadsDisclaimer